Anunț - Invitație de participare

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită operatorii economici la achiziţia de servicii de recreere, cultural-artistice și de divertisment prestate de coruri, ansambluri muzicale şi orchestre, servicii de organizare evenimente culturale în cadrul proiectului “Concert Internațional de Crăciun