Servicii de pază pentru obiectivele: Pasaj subteran Lipscani - Sf. Gheorghe și ansamblul monumental ”Glorie Eternă Eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989” - autor Alexandru Ghilduș" (2 loturi)

”Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public invită toți operatorii economici interesați să depună oferte până la data de 08.10.2020 ora 12:00 pentru servicii de pază pentru următoarele obiective:

- LOT 1: Pasaj subteran Lipscani - Sf. Gheorghe, situat la intersecția str. Lipscani cu bld. I.C. Brătianu, sector 3 București
- LOT 2: ansamblul monumental ”Glorie Eternă Eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989” - autor Alexandru Ghilduș, amplasat în Piața Revoluției, sector 1, București.

Oferta va fi însoțită de documentele solicitate în cerințele minime de calificare ale autorității contractante.”