S-a finalizat prima etapă a restaurării monumentului ” Memorialul Renașterii - Glorie Eternă Eroilor și Revoluției Române din Decembrie 1989”

Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a finalizat prima etapă a restaurării Monumentului ”Memorialul Renașterii - Glorie Eternă Eroilor și Revoluției Române din Decembrie 1989”.

Lucrările primei etape a restaurării au durat aproximativ o lună și jumătate și au constat în înlocuirea tuturor elementelor deteriorate și vandalizate de-a lungul timpului la ”Piramida Izbânzii”, ”Zidul Amintirii” și ”Piața Reculegerii”, respectiv demontarea și remontarea tuturor plăcilor de marmură sparte sau fisurate, înlocuirea buștenilor de stejar deteriorați și curațarea pavimentului, repararea sistemului electric al monumentului, curățarea de graffiti, înlocuirea bancilor din piatră sparte sau dispărute și lucrări la structura de rezistență.

Lucrările continuă la partea componentă a ansamblului monumental Aleea ”Calea Biruinței”, finalizarea acestora fiind planificată la sfârșitul lunii septembrie 2020.

Prin acest demers, Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și-a propus reintroducerea acestui monument în circuitul turistic bucureștean.

Monumentul ” Memorialul Renașterii - Glorie Eternă Eroilor și Revoluției Române din Decembrie 1989”, este realizat de Alexandru Ghilduș și amplasat în Piața Revoluției, sector 1, București.

Memorialul este format din mai multe elemente, numele acestora fiind simbolice și având menirea de a sublinia importanța revoluției din 1989 pentru istoria României.

Piața reculegerii - este o piață în miniatură, se află în centrul memorialului, în centrul acesteia fiind amplasată Piramida Izbânzii. „Piața” prezintă un zid, pe care sunt scrise în piatră numele revoluționarilor care și-au pierdut viața în timpul evenimentelor din 1989. Se poate afirma că acest element al memorialului este spațiul de pietate al întregului ansamblu.

Zidul Amintirii - prezintă numele celor 1058 de victime ale revoluției, inscripționate în alamă. Sub placa de alamă pe care sunt scrise numele victimelor stă scris: Eroi martiri ai revoluției din 1989.

Piramida Izbânzii - este elementul principal al ansamblului, are 25 de metri și se află în centrul „Pieței reculegerii”. Obeliscul prezintă la baza sa un grup statuar care semnifică dorința de libertate a indivizilor. În partea superioară obeliscului piramidal se găsește „Coroana”, simbolizând jertfa celor căzuți în timpul evenimentelor, dar și amintirea acestora, amintire care trebuie să rămână vie în conștiința românilor.

Calea Biruinței - este un simbol al drumului către democrație, început de cei care au înfăptuit revoluția în 1989. Aleea este pavată cu bușteni de stejar.