Invitatie depunere oferta

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună ofertă la procedura proprie pentru atribuirea contractului de servicii Organizare ceremonie de inaugurare monument de for public Nikola Martinoski, conform documentației atașate.