Invitatie depunere oferta

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului având ca obiect ”Intervenții de urgență la monumentele de for public Urs 1 și Urs 2” amplasate în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), conform documentației atașate.