INVITATIE

Pentru  reabilitarea monumentului de for public Mark Twain, autor  Iosif Fekete, amplasat in parcul Herastrau, ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC,  invita  operatorii economici interesati, sa depuna oferta pana la 06.09.2013  ora 12,00, la sediul AMPT, din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti.

 

Pentru lista cantitatilor de lucrari si informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68,  Serviciul Achizitii.