INVITATIE

In vederea amplasarii lucrarii de arta plastica monumentala “George Enescu”, ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC intentioneaza sa achizitioneze un servicii de proiectare.

Proiectantul va avea urmatoarele obligatii:

- va intocmi proiectul de amplasare in conformitate cu prevederilor HG 28/09.01.2008.

Acesta va cuprinde proiectul tehnic si documentatia economica ( deviz general, devize pe lucrari, lista cantitatilor de lucrari)

- va obtine si va suporta costul tuturor avizelor si acordurilor necesare pentru realizarea lucrarilor din proiect.

- va obtine A.C.,- va obtine A.C.,

- va sigura asistenta de specialitate la executarea lucrarilor realizate in baza proiectului;

- din valoarea contractului se va retine garantie de buna executie ce va fi restituita in conditiile legii;

- Termenul de realizare: 20 zile.

Oferta se poate depune pana la 01.08.2013 ora 12, la sediul AMPT din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68, Serviciul Achizitii.

 

 

Serviciul Achizitii,

M. Dumitrescu