INVITATIE

In vederea organizarii concursului de fotografie “Ochiul Magic” -2015 , se impun realizarea urmatoarelor: update pentru doua website-uri, realizare software, asigurare server dedicate si promovare online. Pentru aceasta, ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC, invita operatorii economici interesati, sa depuna oferta pana la data de 27.05.2015 ora 1500, la sediul AMPT, din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti.   Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68, Biroul Achizitii.   Biroul Achizitii