Invitație depunere oferte pentru servicii de organizare evenimente

Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public invite toți operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect ”Organizarea evenimentului Bucharest Fringe Festival”, conform documentației atașate.