Intervenție de urgență pentru remedierea deteriorărilor monumentului de for public Monumentul Lacatele Dragostei – autor Reka Csapo Dup amplasat în spațiul adiacent Teatrului Masca din Bdul. Uverturii nr. 70-72 sector 6, Bucuresti

DGAPMFP a publicat, in SEAP, anuntul publicitar nr. ADV1228636 din 22.07.2021

Documente Aditionale Invitatie de participare
Formulare