CENTRALIZATOR cu rezultatul selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 05.01.2018 ora 11.00 proba scrisă şi 12.01.2018 ora 11.00 susţinerea interviului, la sediul Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic