Centralizator cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în ziua de 14.02.2020 ora 10:00.