Centralizator cu rezultatele probei interviu la concursul organizat în ziua de 18.02.2020 ora 10:00.