ANUNT-Servicii de paza

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferte până la data de 04.08.2017 ora 12,30 pentru servicii de pază pe parcursul derulării evenimentului cultural ”Arta și cultura bucureșteană pe înțelesul copiilor” care va avea loc în perioada 05-06.08.2017 în parcul Tineretului, Sector 4, București.
Se solicită doi agenți de pază în locul desfășurării evenimentului, începând cu data de 05 august 2017, ora 08:00 și până la 06 august 2017, ora 22:00. În plus, în fiecare zi de eveniment, între orele 10:00-20:00 se va suplimenta numărul agenților cu 1 (unul) agent de pază. Obiective de păzit: scenă, corturi tehnice (2 buc.), foișorul atelierelor de creație conform planului atașat.
Oferta va fi insoțită de documentele solicitate in cerințele minime de calificare ale autorității contractante.