ANUNT- Servicii de asistenta si de reprezentare juridica

Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic inivta toti operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru servicii de asistenta si reprezentare juridica, conform documentatiei atasate