Anunt pentru atribuirea contractului de servicii de pază și protecție

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru prestarea de servicii de pază și protecție, conform documentației atașate.