Anunt - Invitatie de participare

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru serviciile de intervenție la monumentele: ”Mihai Viteazul” (cod LMI-B-III-m-A-20057), ”Spiru Haret” (cod LMI - B-III-m-A-20060), ”Ion Heliade Rădulescu” (cod LMI - B-III-m-A-20058), ”Gheorghe Lazăr” (cod LMI- B-III-m-A-20059), ”Lupoaica Romei” (cod LMI:B-III-m-B-20029), conform documentației atașate.