Anunt de participare - Destination: Bucharest

AMPT invită toți operatorii economici interesați să depună oferta pentru servicii de producție TV, radiofonică, prestate de furnizori de servicii media, agenții de presă și de autori și artiști independenți pentru Programul cultural turistic “ Destination: Bucharest”

Toate documentele se regasesc in original la secretariatul AMPT