Anunt concurs

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic organizează în data de 13.01.2020, ora 10:00, concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor funcții contractuale de execuție vacante 2 posturi Auditor IA(S) 1 post Gestionar custode IA (M) 1 post Ingrijitor 1 post Inspector de specialitate IA (S) 1 post Inspector de specialitate I(S)

Documente Aditionale Anunt concurs