ANUNT

Pentru reabilitarea “Monumentului Eroilor Artileristi” autor Teodor Zamfirescu, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare pentru inlocuirea componentelor din piatra, conservarea componentelor din bronz, iluminarea artistica si ambientarea peisagistica si invita operatorii economici interesati, sa depuna oferta pana la 17.02.2014 ora 12,00, la sediul AMPT, din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti. Pentru caietul de sarcini si informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68.

 

Serviciul

Achizitii