ANUNT

Pentru amplasarea monumentului de for public dedicat personalitatii lui Mircea Eliade, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic intentioneaza sa achizitioneze un contract de proiect de amplasare si invita operatorii economici interesati, sa depuna oferta pana la 20.09..2013, ora 12,00, la sediul AMPT, din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti.

 

Pentru caietul de sarcini si informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68, Serviciul Achizitii.

Serviciul Achizitii