Anunț - Sesiune de finanțări nerambursabile

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic anunță deschiderea primei sesiuni de finanțări nerambursabile aferente anului 2018. Vă rugăm să consultați documentele anexate.