Anunț privind acordarea unor granturi de sprijin al activității galeriilor de artă din București

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și Centrul Cultural Expo Arte, anunță lansarea unei proceduri de selectare a galeriilor de artă ce își desfășoară activitatea la nivelul Municipiului București, în vederea acordării unor granturi de sprijin al activității acestora pentru perioada octombrie – decembrie 2020.

Proiectul de acordare a unor granturi de sprijin pentru activitatea galeriilor de artă din Municipiul București este organizat în scopul creării unui curent de atenție pentru scena artistică din București, cu obiectivul coagulării pe termen lung a unei comunități stabile.

În contextul pandemiei de SARS – COV2, un prim obiectiv este acela de a susține și a salva de la dispariție acest segment cultural.

În acest sens, galeriile de artă pot participa la procesul de selecție, în vederea obținerii unui sprijin financiar pentru susținerea activităților lor, pentru perioada octombrie – 31 decembrie 2020. Programul de sprijin financiar dispune de un buget total de 600.000 lei, iar fiecare solicitant selectat va beneficia de un grant total în valoare de maximum 30.000 lei (10.000 lei/lună) brut, în funcție de punctajul obținut, acoperind doar cheltuieli eligibile.

Proiectul este implementat de către Centrul Cultural Expo Arte, care va realiza selecția galeriilor solicitante, în parteneriat cu Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, care va asigura fondurile necesare acoperirii granturilor menționate și le va acorda conform prevederilor prezentului regulament.

Pentru a participa la procedura de selecție, galeriile solicitante trebuie să depună, în termenul stabilit prin anunțul de participare, documentele solicitate în regulament.

Selecția galeriilor solicitante se va face de către o comisie mixtă de evaluare, numită prin decizii ale conducătorilor celor două instituții partenere.

Pentru fiecare galerie, membrii comisiei de evaluare întocmesc rapoarte, care sunt structurate pe baza grilei de evaluare, iar pentru a putea fi finanțată, o cerere trebuie să aibă un punctaj final de minimum 70 de puncte. 

Finanțarea se acordă proporțional cu punctajul obținut.     Perioada de depunere a documentației este: 15-21 septembrie 2020  

Toate informațiile necesare solicitanților se regăsesc în Regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar, care poate fi descărcat de mai jos.

Cererea pentru acordarea sprijinului financiar (Anexa1) poate fi descărcată de mai jos.

Declaraţia pe propria răspundere (Anexa2) poate fi descărcată de mai jos.

Orice alte întrebări pot fi transmise în scris la adresa de e-mail hello@expoarte.ro