Anunț - Invitație de participare

AMPT invită toți operatorii economici să depună oferta pentru lucrări de reparații generale și întreținere monumente de for public ”Urs 1” și ”Urs 2” din parcul Herăstrău, conform documentației atașate.