Anunț - Invitație de participare

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită operatorii economici la achiziţia de servicii de producție TV, producție radiofonică, cu furnizarea de programe cumpărate, dezvoltate sau care conțin materiale produse sau coproduse pentru Programul Cultural ”București-Centenar” precum și la achiziția de servicii de agenții de presă și prestate de autori și artiști independenți pentru Programul cultural “București - Centenar”.