Anunț - Invitație de participare

Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic inivta toti operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru servicii de asistenta si reprezentare juridica, conform documentatiei atasate