Anunț - Invitație de participare

AMPT invită toți operatorii economici interesați să depună oferta pentru servicii de producție TV, radiofonică, prestate de furnizori de servicii media, agenții de presă și de autori și artiști independenți pentru Programul cultural “București - Centenar”