Anunț de intenție

Privind demararea procedurii de atribuire a serviciilor de producție TV, producție radiofonică, cu furnizarea de programe cumpărate, dezvoltate sau care conțin materiale produse sau coproduse pentru Programul Cultural ”Destination: Bucharest” precum și a serviciilor de agenții de presă și prestate de autori și artiști independenți pentru Programul cultural ”Destination: Bucharest”