ANUNŢ PUBLIC PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE PROIECTE – SPECTACOLE – ÎN CADRUL FESTIVALULUI “BUCUREȘTII LUI CARAGIALE” EDIŢIA A IV-A, 2015

Anunț public privind lansarea Concursului de Proiecte – spectacole – în cadrul Festivalului “Bucureștii lui Caragiale” ediția a IV-a, 2015 Concursul de Proiecte este organizat de către Administrația Monumenelor și Patrimoniului Turistic, instituţie în subordinea Primăriei Municipiului București. Obiectivele: Festivalul “Bucureștii lui Caragiale”, aflat la cea de-a IV-a ediție are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale prin intermediul spectacolelor teatrale în București, vizând o prezentare activă a diversității conținuturilor și expresiilor artistice. Asigurând creatorilor oportunitatea de a-și face cunoscută opera în spațiul bucureștean, Festivalul ”Bucureștii lui Caragiale” va prilejui accesul la cunoașterea valorilor cultural-artistice autohtone , de către publicul resident, vizitator și în transit. De asemenea, oferă oportunități de implementare a unor proiecte și acțiuni inovatoare, integratoare și relevante pentru viața culturală a capitalei, promovând, în acest fel, orașul și către turiștii străini aflați în București în perioada desfășurării celei de a IV-a ediție, respectiv 27.06.- 15.09.2015. Domeniul cultural de referință:  Teatru – şi domenii asociate spectacolului de scenă în spiritual boem al Bucureştiului de inspiraţie caragealiană. De un interes aparte se vor bucura producţiile de comedie românească şi music-hall, care să se integreze în tema Festivalul ”Bucurestii lui Caragiale”, www.festivalcaragiale.ro; Proiectele se vor încadra, după mărimea producţiei, în două tipuri distincte : TIP A – pentru Grădina Festivalului – scenă de 4,5m x 3,5m – maxim 7 interpreţi TIP – pentru Scena Festivalului – scenă de 9m x 6m – fără limită de interpreţi Calendarul PARTICIPANTULUI :
 •  01.04.2015-20.04.2015 – depunerea dosarelor de aplicație;
 •  21.04.2015-30.04.2015 – verificarea conformității;
 •  04.05.2015-20.05.2015 – vizionarea spectacolelor;
 •  20.05.2015-30.05.2015 – publicarea rezultatelor
Locul de desfășurare – spectacolele urmează a se derula în București, în Gradina Festivalului “La Conu’ Iancu”, din str Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 24, sector 2, București şi/sau pe Scena Festivalului din Centrul Istoric ( str. Franceză nr.8 ) La concursul de proiectepot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice de cultură înființate în condițiile legii române care derulează activități culturale, companii de teatru, studenți la facultăţi de profil, actori profesioniști. Conținutul dosarului de aplicație: Pentru a participa la selecția de proiecte, solicitanții trebuie să depună, în termenul stabilit de către AMPT, documentația de participare. Proiectele se vor încadra, după mărimea producţiei, în două tipuri distincte : TIP A – pentru Grădina Festivalului – scenă de 4,5m x 3,5m – maxim 7 interpreţi TIP B – pentru Scena Festivalului – scenă de 9m x 6m – fără limită de interpreţi Concurenţii VOR SPECIFICA TIPUL DE SCENĂ PENTRU CARE SE ADRESEAZĂ PROIECTUL . Dosarul de aplicaţie trebuie să conţină toate documentele menţionate mai jos: 1. Cerere de participare cu descrierea trupei și spectacolului şi tipului de aplicaţie ( A sau B ). 2. Declarație pe propriea răspundere, ștampilată și semnată – pentru originalitate şi/sau proprietatea drepturilor de autor. 3. CV-urile artiştilor implicaţi în proiect si date despre trupă. 4. Documentația privind fundamentarea bugetului de cheltuieli al proiectului cultural propus , respectiv oferta financiară a spectacolului; 5. Certificat de înregistrare fiscală, în copie ( unde este cazul ); 6. Alte documente pe care solicitantul le consideră relevante pentru activitatea sa (extrase/mostre, înregistrări audio/video, materiale scrise, CD-uri, fotografii, dosar de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin, etc.); 7. Fișa tehnică (necesar recuzită, consumabile, transport, costume); 8. Fișa artisitică (regie, scenografie, descriere spectacol ); 9. Fișa de personal a spectacolului (actori, sunetișt, mașinist, regizor, dramaturg); Criterii de selecție:
 •  Comedie, de preferință muzicală și care să fie adaptată spațiului de desfășurare, conform tipului de proiect ( A ) – din Grădina Festivalului “La Conu’ Iancu”, respectiv teatru de grădină, sau ( B ) Scena Festivalului, scenă în aer liber din str. Franceză nr.8.
 •  Decor minimal;
 •  Disponibilitate în perioada 27.06.2015-14.09.2015
 •  Oferta financiară. Principii de atribuire : Principiile care stau la baza atribuirii titlului de câștigător al concursului de proiecte sunt:
 •  libera concurență – asigurarea condițiilor pentru ca orice solicitant să aibă dreptul de a deveni câștigător;
 •  transparență – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea ofertelor culturale, de tip spectacol de teatru;
 •  diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale;
 •  susținerea debutului – încurajarea inițiativelor persoanelor juridice de drept public ori privat recent autorizate, respectiv înființate pentru a desfășura activități culturale;
 •  informare publică și transparență decizională, ofertele fiind selecționate în baza jurizării de către un juriu competent în domeniul artelor teatrale;
 •  solicitanții pot depune în cadrul acestei sesiuni a concursului de proiecte maxim 3 oferte culturale, respectiv 3 spectacole de teatru. Criterii de evaluare a ofertelor culturale. Punctaj maxim acordat:
  1. Calitatea și originalitatea proiectului/acțiunii culturale, respectiv a spectacolului: 50 puncte;
  2. Relevanță, rezultate și impact, cu respectarea temei date și condițiilor: 20 puncte;
  3. Capacitate administrativă: 10 puncte;
  4. Sustenabilitate : 10 puncte;
  5. Fezabilitate și relevanță financiară : 10 puncte. Punctaj maxim 100

  Notă: Pe durata desfăşurării Festivalului “Bucurestii lui Caragiale” drepturile de reprezentare vor fi cedate către AMPT . Plata drepturile de autor revine concurenţilor declaraţi câştigători. Trupelor fără personalitate juridică le recomandăm participarea cu spectacole pe texte clasice care nu intră sub incidenţa legii drepturilor de autor ( Legea 8/1996). Concurentul câştigător, în calitatea sa de titular al drepturilor de proprietate intelectuală ce decurg din implementarea proiectului, acordă AMPT dreptul de a folosi în mod gratuit imaginea sa, afişul spectacolului, informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute. Transmiterea dosarului de aplicație :

 

 

Dosarul de aplicație se transmite în plic netransparent și sigilat, două exemplare în format scris și un exemplar în format electronic (pe suport electronic), prin postă, cu confirmare de primire, pe mail la adresa secretariat@festivacaragiale.ro sau la secretariatul AMPT, situat pe Strada Sevastopol Nr. 24, Sector 1, București, până la termenul limită prevăzut în calendarul participantului.