ANUNŢ

Pentru amplasarea monumentului de for public « Nicolae Cajal », autor Dragos Catalin Munteanu, Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic intentioneaza sa achizitioneze servicii de proiectare, amplasare, iluminare artistica si ambientare peisagistica si invita operatorii economici interesati, sa depuna oferta pana la 17.03.2014 ora 12,00, la sediul AMPT, din str. Sevastopol nr. 24, sector 1, Bucuresti.   Pentru caietul de sarcini si informatii suplimentare, ne puteti contacta la tel. 021.318.37.67/68, Serviciul Achizitii.