Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru prestarea de servicii ”Reabilitare lucrare de artă plastică monumentală Împăratul Traian”, conform documentației atașate.

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru prestarea de servicii ”Reabilitare lucrare de artă plastică monumentală Împăratul Traian”, conform documentației atașate.