Achiziția serviciilor de paza pentru sediul DGAPMFP din Bucurersti, sector 1, str. Polona, nr. 24-26