Despre AMPT

AMPT - Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este un serviciu public de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii. AMPT a fost înființată în anul 1999, prin Hotărârea nr. 85/08.04.1999 a Consiliului General al Municipiului București.

 

Obiectul de activitate al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic constă în principal în:

  • Administrarea monumentelor de for public proprietate a Municipiului București sau a AMPT, în organizarea activităților tehnico-economice privind conservarea, restaurarea, protejarea, verificarea, evidența întreținerea, amplasarea și punerea în valoare a monumentelor de for public din Municipiul București și a monumentelor istorice care nu se află în proprietatea Municipiului București dar față de care C.G.M.B. a aprobat anterior programe de finanțare, în condițiile legii.
  • Realizează, susține și dezvoltă evenimente, manifestări culturale pentru reprezentarea Capitalei pe plan intern și internațional, asigură promovarea monumnetelor de for public, inclusiv prin intermediul delegațiilor externe în România, ca și pentru valorificarea și ddiversificarea ofertei turistice culturale locale.
  • Inițiază, organizează și derulează și alte proiecte, programe culturale proprii, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice, legea nr. 215/2001.
  • AMPT poate sprijini financiar lucrările de conservare, restaurare și punere în valoare a bunurilor mobile de patrimoniu și a bunurilor imobile aparținând lăcașurilor de cult ale cultelor recunoscute din România, aflate în unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Bucureștim pe baza programelor de finanțare aprobate de către C.G.M.B., în condițiile legii.
  • Răspunde de întocmirea și administrarea registrului local al patrimoniului turistic al Municipiului București.