MONUMENTUL INFANTERIEI

ADDITIONAL INFO
 • Author
  IOAN BOLBOREA
 • Location year
  2000
 • Used materials
  bronz
 • Address
  Parcul Kiseleff

Este un ansamblu monumental realizat de Ioan Bolborea și amplasat în anul 2000, în Parcul Kiseleff.  Monumentul a fost preluat în anul 2008 de către Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, conform protocolului de predare-primire încheiat între MCC şi CGMB, în baza H.G. nr.29/2008. Are forma unei coloane spiralate, în care sunt încastraţi ostaşi şi fragmente de ostaşi, anonimi şi eroi, din perioada războiului.