MONUMENTUL EROILOR PATRIEI

ADDITIONAL INFO
 • Author
  MARIUS BUTUNOIU, ZOE BĂICOIANU, ION DĂMĂCEANU, T. IONESCU
 • Location year
  1958
 • Used materials
  bronz
 • Address
  Piața Eroilor

Este un ansamblul monumental realizat de către Marius Butunoiu, Zoe Băicoianu, Ion Dămăceanu și Tene Ionescu în anul 1957 și amplasat în anul 1958. Monumentul are o înălțime de 3,0 m și un soclu de 6,0 m, fiind format din trei ostași din arme diferite: infanterie, marină, aviație. Acesta este realizat din marmură, iar soclul este din piatră. Monumentul este flancat de două basoreliefuri mari, care redau cele mai importante momente din lupta ostașilor români în cel de al - II-lea Război Mondial. Ansamblul monumental se află pe Lista Monumentelor Istorice a MCC (41 D 043LMI 2004 / 2010: B-III-m-A-19982), fiind situat în Piaţa Eroilor – Bd. Eroilor.