MONUMENT OF THE ROMANIAN HEROES OF THE FIRST WORLD WAR

ADDITIONAL INFO
  • Author
  • Location year
    1936
  • Used materials
  • Address
    Uverturii Avenue

Monumentul este amplasat în 1936 și este dedicat eroilor români ucişi în timpul Primului Război Mondial, dar cu precădere celor care şi-au aflat sfârşitul în comuna Militari. Reprezintă un obelisc de piatră (cu dimensiunile: h = 1,98 m, 1,00 x 1,00 m, soclu: h = 1,18 m, 1,20 x 1,22 m, scări: 1,0 x 2,57 x 2,57, vultur 0,50 x 1,25), în vârful căruia stă o acvilă din bronz cu aripile desfăcute (simbol al credinţei şi devotamentului). Pe soclu, care este din piatră, se află o placă având însemne militare, precum şi o coroană de lauri, amândouă din bronz. Autor necunoscut.

Monumentul este înscris pe LMI 2010 a MCPN: B-III-m-B-20061.

 Astăzi, îl gasiți amplasat: Bd. Uverturii intersecție cu str. Dealul Ţugulea