Procedurile pentru intervenția de urgență de remediere a deteriorărilor și de curățare a monumentului de for public „Memorialul Renașterii - Glorie Eternă eroilor Revoluției române din decembrie 1989” sunt în desfășurare

Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic anunță că procedurile pentru reabilitarea monumentului de for public „Memorialul Renașterii - Glorie Eternă eroilor Revoluției române din decembrie 1989”, care a fost vandalizat, sunt în desfășurare. Se vor face lucrări la elementele artistice de piatră, bronz și lemn, la corpurile de iluminat arhitectural, iar monumentul va fi curățat de graffiti.

Clasat ca monument istoric, intervenția de reabilitare se realizează în conformitate cu prevederile legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, fiind necesar avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Așadar, au fost obținute avizele Direcției pentru Cultură a Municipiului București din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, avizul cu nr. 4572/ 25 septembrie 2019 pentru intervenții de urgență și avizul nr. 5704/ 14 noiembrie 2019 pentru împrejmuirea ansamblului monumental pe perioada desfășurării expertizei și intervențiilor de reabilitare.

De asemenea, s-au obținut Avizul favorabil emis de Primăria Municipiului București pentru împrejmuirea zonei de intervenție, cât și Autorizația de Construire pentru realizarea în regim de urgență a lucrărilor de remediere a deteriorărilor și curățarea ansamblului monumental, ce a fost solicitată în regim de urgență Primăriei Municipiului București.

Pentru execuția lucrărilor, în data de 22 octombrie 2019, s-a publicat în SEAP anunțul publicitar nr. ADV1111700, conform prevederilor art. 43, alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Până la data limită de depunere, respectiv 30 octombrie 2019, s-a înregistrat o singură ofertă, din adresa ofertantului rezultând clar necesitatea realizării unei expertize înainte de începerea lucrărilor de restaurare și reabilitare.

AMPT a finalizat procedura în vederea realizării expertizei și împrejmuirii pentru intervenția de urgență, în conformitate cu art. 26, alin (2) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Etapa organizării de șantier a fost finalizată.

Reamintim că, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 422/26 iunie 2018 și Hotărârea de Guvern nr. 494/ 2019 din 9 iulie 2019, ansamblul monumental „Memorialul Renașterii - Glorie Eternă eroilor Revoluției române din decembrie 1989” a trecut din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în domeniul public al Municipiului București, deci în proprietatea Primăriei Municipiului București, și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic. Predarea ansamblului monumental s-a realizat în data de 05 septembrie 2019, conform procesului verbal de predare-primire înregistrat la Primăria Municipiului București cu nr. 4678/05.09.2019 și la Ministerul Culturii și Identității Naționale cu nr. 3788/05.09.2019.