Expoziția „Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare”

Expoziția „Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare” a prezentat publicului imagini de front din Primul Război Mondial (foto de arhivă – Neajlov, Turtucaia, Coșna, Jiu, Mărăști, Mărășești etc.) și portrete de eroi și personalități care s-au remarcat în perioada 1916-1918.

Caracterul expoziției „Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare” s-a dorit a fi unul comemorativ: în 2016, s-au împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (26 august 1916), act care avea să conducă la realizarea idealului național – Marea Unire din 1 decembrie 1918. Locația (foyerul Atheneului), ca și perioada de desfășurare (29. noiembrie -10.decembrie 2016) nu sunt întâmplătoare, aici ținându-se, în urmă cu exact 100 de ani, prima ședință a Parlamentului României Mari. Am considerat necesară această expoziție, având în vedere situația actuală a societății românești, care impune o constantă aducere aminte în memoria colectivă a momentelor de mare semnificație ale anilor 1916-1918, anticipând totodată și Centenarul Marii Uniri (1918-2018). Tot în 2016 s-a comemorat Centenarul Luptelor de la Trecători (Oituz, Răzoare, Jiu, Cireșoaia, Ghimeș, Palanca, Bran, Predeal).

Obiectivul organizării expoziției a fost crearea unei destinații culturale inedite în spațiul cultural-turistic bucureștean, prin asocierea unui monument istoric reprezentativ (Atheneul Român), a actului de supremă jertfă a eroilor Armatei Române și a luptei lor pentru idealul Marii Uniri. Un obiectiv asumat a fost creșterea interesului cetățenilor români pentru istoria națională, precum și dezvoltarea sentimentelor de patriotism și mândrie națională. Academia Română a reclamat constant insuficienta prezentare spre cunoaștere de către public a evenimentelor care au făcut posibilă înfăptuirea Marii Uniri. Prin larga ei adresabilitate, expoziția „Bucureștii – Marele Război și Unirea cea Mare” a dorit să vină în întâmpinarea acestei nevoi.

S-a intenționat şi s-a reuşit ca expoziția să aibă un caracter itinerant, aceasta urmând a fi expusă la Palatul Parlamentului în perioada 15 decembrie 2016 – 25 ianuarie 2017 şi ulterior în alte locaţii atât în ţară cât şi în străinătate, în contextul oferit de sărbătorirea centenarului Marii Uniri.