Anunț - Invitație de participare servicii organizare ceremonie de inaugurare monument de for public

AMPT invită toți operatorii economici interesați să depună oferte pentru servicii organizare ceremonie de inaugurare monument de for public „Elie Wiesel” conform cerințelor din caietul de sarcini anexat.